logo
NOVOSTI
DODATNI ISPITNI ROK
Mostar, 23.5.2016
OBAVJETENJE O NERADNIM DANIMA
Mostar, 29.4.2016
JAVNA ODBRANA ZAVRNOG RADA KANDIDATA FRANJE BUNTIA
Mostar, 22.4.2016
OBAVJETENJE ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE
Mostar, 12.4.2016
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE - OBAVJETENJE STUDENTIMA
Mostar, 12.4.2016

PRETRAGA

IZDVAJAMO

Istorijat Fakulteta

Ekonomski fakultet kao pravni prednik Fakulteta za poslovni menadment je proistekao iz Odjeljenja sarajevskog Ekonomskog fakulteta koje je u Mostaru osnovano 1971. godine. Odjeljenje prerasta u fakultet kao samostalna visokokolska organizacija u 1976. godini. Zgrada Fakulteta (u kojoj se odvijao i njegov rad kao odjeljenja) je u periodu od 1971-93. godine bila smjetena u ulici Blagoja Parovia b.b. U 1993. godini Fakultet je bio prisiljen napustiti koriteni prostor ostajui pri tomu bez kompletne opreme. Od 1996. godine Fakultet zajedno sa ostalim lanicama Univerziteta \"Demal Bijedi\" koristi objekte ranijeg Sjevernog logora.

Na Fakultetu je organizovan dvogodinji i etverogodinji dodiplomski studij, te postdiplomski studij.

Dvogodinji dodiplomski studij Poslovne kole sa svojim usmjerenjima:

menadment malih i srednjih preduzea,
komercijalni,
finansijsko-raunovodstveni i
informatika

omoguava ostvarenje zvanja

ekonomist/ekonomist-menader.

etverogodinji dodiplomski studij sa smjerovima:
poslovne studije,
finansijsko-raunovodstveni i
informatika
daje mogunost dobijanja zvanja

diplomirani ekonomist/diplomirani ekonomist-menader.

Postdiplomski studij za sticanje zvanja magistra ekonomskih nauka je profiliran kao: "Upravljanje finansijskim poslovima".
U toku rata Fakultet je ostao bez velikog broja svojih nastavnika i saradnika. Meutim, on i danas svojim stalno zaposlenim kadrom, uz njegovo znatno naprezanje, uspijeva zastupiti nastavu iz 2/3 predmeta iz strunih programskih osnova. Preostali dio nastave obavljaju spoljni saradnici sa Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, te Veleuilita u Dubrovniku.

U nastavni proces je ukljueno: 19 nastavnika, 4 predavaa, 2 viih asistenata i 7 asistenata.
Naunoistraivaki rad Fakulteta se ogleda kroz samostalnu naunoistraivaku djelatnost njegovih nastavnika i saradnika (objavljene naune knjige, udbenici, zbirke zadataka i sl.), te rad Instituta za ekonomska istraivanja (naunoistraivaki projekti, studije, analize, itd.). Fakultet je organizirao vie naunih skupova i javnih predavanja. Pokrenuo je 2001. godine, nakon nekoliko sporadinih brojeva u prethodnim godinama, izdavanje redovnog estomjesenog Zbornika radova svojih nastavnika i saradnika. Fakultet je aktivno ukljuen u meunarodnu saradnju kroz TEMPUS projekte ("Razvoj nastavnog plana i programa iz rekonstrukcije, tranzicije i evropskih studija"; "Razvoj nastavnog plana i programa iz ekonomije i poslovnog upravljanja na BiH fakultetima"; "Razvoj nastavnog plana i programa iz upravljanja malim i srednjim preduzeima na ekonomskim fakultetima u BiH"), i to je doprinijelo modernizaciji njegovog nastavnog plana i programa, te prilagoavanju zahtjevima marketiziranog ekonomskog okruenja. U sklopu regionalne naunoistraivake saradnje, pod sponzorstvom Norvekog istraivakog savjeta, Fakultet je uestvovao u projektu: "Transport, Welfare and Economic Development in South Eastern Europe".

  Poetna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavjetenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2015/2016.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2015/2016.
  Raspored nastave - ak. 2015/2016.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2015/2016.
  Kalendar - ak. 2015/2016.
  Teme za diplomske, zavrne i seminarske radove - ak. 2015/2016.
fakultetfakultet

افزایش fallow کانال

افزایش فالوور کانال تلگرام

پنل ایمو

پنل تلگرام

تبلیغات تلگرام

پیامک صوتی

پنل واتس آپ

پنل تلگرام

پنل واتس آپ

افزایش کاربر تلگرام

خرید vpn

خرید کریو