logo
NOVOSTI
MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - IZMJENA TERMINA ISPITNOG ROKA
Mostar, 17.4.2015
IZVJETAJ O STUDENTSKOJ POSJETI - HIFA OIL D.O.O. TEANJ
Mostar, 7.4.2015
POSLOVNO PRAVO - IZMJENA APRILSKOG ISPITNOG TERMINA
Mostar, 6.4.2015
JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE SENKE EKULARAC-IVOEVI
Mostar, 26.3.2015
ORGANIZOVANA POSJETA STUDENATA - VIOLETA D.O.O.
Mostar, 24.3.2015

PRETRAGA

IZDVAJAMO

Istorijat Fakulteta

Ekonomski fakultet kao pravni prednik Fakulteta za poslovni menadment je proistekao iz Odjeljenja sarajevskog Ekonomskog fakulteta koje je u Mostaru osnovano 1971. godine. Odjeljenje prerasta u fakultet kao samostalna visokokolska organizacija u 1976. godini. Zgrada Fakulteta (u kojoj se odvijao i njegov rad kao odjeljenja) je u periodu od 1971-93. godine bila smjetena u ulici Blagoja Parovia b.b. U 1993. godini Fakultet je bio prisiljen napustiti koriteni prostor ostajui pri tomu bez kompletne opreme. Od 1996. godine Fakultet zajedno sa ostalim lanicama Univerziteta \"Demal Bijedi\" koristi objekte ranijeg Sjevernog logora.

Na Fakultetu je organizovan dvogodinji i etverogodinji dodiplomski studij, te postdiplomski studij.

Dvogodinji dodiplomski studij Poslovne kole sa svojim usmjerenjima:

menadment malih i srednjih preduzea,
komercijalni,
finansijsko-raunovodstveni i
informatika

omoguava ostvarenje zvanja

ekonomist/ekonomist-menader.

etverogodinji dodiplomski studij sa smjerovima:
poslovne studije,
finansijsko-raunovodstveni i
informatika
daje mogunost dobijanja zvanja

diplomirani ekonomist/diplomirani ekonomist-menader.

Postdiplomski studij za sticanje zvanja magistra ekonomskih nauka je profiliran kao: "Upravljanje finansijskim poslovima".
U toku rata Fakultet je ostao bez velikog broja svojih nastavnika i saradnika. Meutim, on i danas svojim stalno zaposlenim kadrom, uz njegovo znatno naprezanje, uspijeva zastupiti nastavu iz 2/3 predmeta iz strunih programskih osnova. Preostali dio nastave obavljaju spoljni saradnici sa Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, te Veleuilita u Dubrovniku.

U nastavni proces je ukljueno: 19 nastavnika, 4 predavaa, 2 viih asistenata i 7 asistenata.
Naunoistraivaki rad Fakulteta se ogleda kroz samostalnu naunoistraivaku djelatnost njegovih nastavnika i saradnika (objavljene naune knjige, udbenici, zbirke zadataka i sl.), te rad Instituta za ekonomska istraivanja (naunoistraivaki projekti, studije, analize, itd.). Fakultet je organizirao vie naunih skupova i javnih predavanja. Pokrenuo je 2001. godine, nakon nekoliko sporadinih brojeva u prethodnim godinama, izdavanje redovnog estomjesenog Zbornika radova svojih nastavnika i saradnika. Fakultet je aktivno ukljuen u meunarodnu saradnju kroz TEMPUS projekte ("Razvoj nastavnog plana i programa iz rekonstrukcije, tranzicije i evropskih studija"; "Razvoj nastavnog plana i programa iz ekonomije i poslovnog upravljanja na BiH fakultetima"; "Razvoj nastavnog plana i programa iz upravljanja malim i srednjim preduzeima na ekonomskim fakultetima u BiH"), i to je doprinijelo modernizaciji njegovog nastavnog plana i programa, te prilagoavanju zahtjevima marketiziranog ekonomskog okruenja. U sklopu regionalne naunoistraivake saradnje, pod sponzorstvom Norvekog istraivakog savjeta, Fakultet je uestvovao u projektu: "Transport, Welfare and Economic Development in South Eastern Europe".

  Poetna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavjetenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2014/2015.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2014/2015.
  Raspored nastave - ak. 2014/2015.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2014/2015.
  Kalendar - ak. 2014/2015.
  Teme za diplomske, zavrne i seminarske radove - ak. 2014/2015.
fakultetfakultet
خرید کریو خرید vpn دانلود فیلم

طراحی سایت

پکیج

سنگ

کفش

خرید بک لینک

سئو

هک

پکیج آموزشی

آموزش هک

تلفن پاناسونیک

گوشی ال جی

گوشی سامسونگ

گوشی هواوی

دیزل ژنراتور

فروش دیزل ژنراتور

دستگاه خرپای تیرچه

تولیدی تونیک مجلسی زنانه

کلید و پریز ترک

کلید محافظ جان

پروفیل یو پی وی سی

کلید و پریز

کلید و پریز ترکیه

کلید مینیاتوری

تولیدی تونیک مجلسی زنانه

تولیدی لباس مجلسی زنانه

تونیک مجلسی زنانه ترک

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس دادگستری

کارشناس رسمی

دانلود سریال