logo
NOVOSTI
OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MASTER STUDIJA
Mostar, 19.1.2017
DRSS ENTREPRENEUR ACADEMY - RAZMJENA STUDENATA MOSTARA I DAYTONA
Mostar, 16.1.2017
OBAVJEŠTENJA STUDENTSKE SLUŽBE
Mostar, 11.1.2017
APSOLVENTSKI (JANUAR I FEBRUAR) ISPITNI TERMINI
Mostar, 10.1.2017
JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA mr. sc. ĆURIĆ GORANA
Mostar, 9.1.2017

PRETRAGA

IZDVAJAMO

mr. Muharem Kozić

mr. Muharem Kozić
Univerzitet "Džemal Bijedić" -
Mostar (Bosna i Hercegovina)
Fakultet za poslovni menadžment
Tlf: ++387 (0)36 570 731
Mobilni tlf.: 061 343 238
e-mail: mkozic@konjic.ba
Rođen: 03. 02. 1961, Konjic (BiH)

CURRICULUM VITAE


Diplomirani inženjer elektronike
Septembar 1981 - Maj 1986 VTF ZAGREB
Magisterij u toku
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet
Smjer: Računarstvo i informatika

RADNA AKTIVNOST

Programer
August 1986 - Septembar 1987 - UNIS “Igman” Konjic
Sistem administrator
Septembar 1987 - April 1992 "
Sistem analitičar
Decembar 1994  - Općina Konjic
Asistent 1997 -
Univerzitet "Džemal Bijedić"
Ekonomski fakultet/Fakultet za poslovni menadžment

PREGLED OBJAVLJENIH RADOVA OBJAVLJENI RADOVI:

a) Tenić, As. Kozić, M., Tenić, Am.: „Optimizacija zamjene opreme (oruđa) korištenjem dinamičkog programiranja“, Skup s međunarodnim učešćem – „RIM ‚99“, Zbornik radova, str. 505-512, Bihać, 1999.
b) Tenić, A., Kpzić, M.: “Poslovna informatika”, (udžbenik), Univerzitet “Džemal Bijedić”, Ekonomski fakultet, Mostar, 2000.
c) Tenić, A., Kozić, M., Tenić, Am.: “Neki stohastički problemi dinamičkog progrmairanja”, ZEPS-TMT 2000, Zenica, 2000.
d) Tenić, A., Šehanović, J., Kozić, M.: “Informatička teorija”, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Ekonomski fakultet Mostar, 2001.
e) Tenić, A., Kozić, M.: „Edukacija korisnika za djelotvornije korištenje Interneta“, Zbornik radova, str.: 65- 76, Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar, 2001.
f) Tenić, A., Kozić, M.: “Poslovna Informatika”, II izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet za poslovni menadžment, Mostar, 2002.
g) Kozić, M.: “Uvod u Microsoft Windows i Microsoft Office”, priručnik, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet za poslovni menadžment, Mostar, 2003.

Stručna znanja:

Operativni sistemi: UNIX, Windows 95/98/Me/NT 4/2000/XP
Mreže bazirane na: Windows NT4/2000/XP
Baze podataka: Microsoft SQL Server, MySQL Server, Ms Access Programski jezici: Cobol, Fortran, …., Visual Basic, PHP

  Početna stranica
  Statut Univerziteta
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Pregled pokrivenosti nastave
  Lista nastavnika
  Lista viših asistenata
  Lista asistenata
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Studentska služba - Obavještenja
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2015/2016.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2015/2016.
  Raspored nastave - ak. 2016/2017.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2015/2016.
  Kalendar - ak. 2015/2016.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2015/2016.
  Poslovna informatika
fakultetfakultet