logo
NOVOSTI
DAN NEZAVISNOSTI
Mostar, 25.2.2015
RASPORED NASTAVE ZA PRVU SEDMICU LJETNOG SEMESTRA
Mostar, 16.2.2015
JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATKINJE AZRE MULAĆ
Mostar, 13.2.2015
APLIKACIJE ZA SUNBEAM MREŽU
Mostar, 8.2.2015
JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATKINJE MAJE ŠIRIĆ
Mostar, 3.2.2015

PRETRAGA

IZDVAJAMO

mr. Muharem Kozić

mr. Muharem Kozić
Univerzitet "Džemal Bijedić" -
Mostar (Bosna i Hercegovina)
Fakultet za poslovni menadžment
Tlf: ++387 (0)36 570 731
Mobilni tlf.: 061 343 238
e-mail: mkozic@konjic.ba
Rođen: 03. 02. 1961, Konjic (BiH)

CURRICULUM VITAE


Diplomirani inženjer elektronike
Septembar 1981 - Maj 1986 VTF ZAGREB
Magisterij u toku
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet
Smjer: Računarstvo i informatika

RADNA AKTIVNOST

Programer
August 1986 - Septembar 1987 - UNIS “Igman” Konjic
Sistem administrator
Septembar 1987 - April 1992 "
Sistem analitičar
Decembar 1994  - Općina Konjic
Asistent 1997 -
Univerzitet "Džemal Bijedić"
Ekonomski fakultet/Fakultet za poslovni menadžment

PREGLED OBJAVLJENIH RADOVA OBJAVLJENI RADOVI:

a) Tenić, As. Kozić, M., Tenić, Am.: „Optimizacija zamjene opreme (oruđa) korištenjem dinamičkog programiranja“, Skup s međunarodnim učešćem – „RIM ‚99“, Zbornik radova, str. 505-512, Bihać, 1999.
b) Tenić, A., Kpzić, M.: “Poslovna informatika”, (udžbenik), Univerzitet “Džemal Bijedić”, Ekonomski fakultet, Mostar, 2000.
c) Tenić, A., Kozić, M., Tenić, Am.: “Neki stohastički problemi dinamičkog progrmairanja”, ZEPS-TMT 2000, Zenica, 2000.
d) Tenić, A., Šehanović, J., Kozić, M.: “Informatička teorija”, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Ekonomski fakultet Mostar, 2001.
e) Tenić, A., Kozić, M.: „Edukacija korisnika za djelotvornije korištenje Interneta“, Zbornik radova, str.: 65- 76, Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar, 2001.
f) Tenić, A., Kozić, M.: “Poslovna Informatika”, II izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet za poslovni menadžment, Mostar, 2002.
g) Kozić, M.: “Uvod u Microsoft Windows i Microsoft Office”, priručnik, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet za poslovni menadžment, Mostar, 2003.

Stručna znanja:

Operativni sistemi: UNIX, Windows 95/98/Me/NT 4/2000/XP
Mreže bazirane na: Windows NT4/2000/XP
Baze podataka: Microsoft SQL Server, MySQL Server, Ms Access Programski jezici: Cobol, Fortran, …., Visual Basic, PHP

  Početna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Pregled pokrivenosti nastave
  Lista nastavnika
  Lista viših asistenata
  Lista asistenata
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2014/2015.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2014/2015.
  Raspored nastave - ak. 2014/2015.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2014/2015.
  Kalendar - ak. 2014/2015.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2014/2015.
fakultetfakultet